Külső értékelés

A 2018. 01. 01-től hatályos Felnőttképzési törvény szerint a felnőttképzőknek ismét maguk kell kiválasztaniuk a külső értékelés elvégzésére jogosult szervezetet és elvégezni a a kétévenkénti kötelezettséget.

Számokban a tevékenységünk:

2018-ban több mint 200 sikeres külső értékelést bonyolítottunk le.
2019-ben több mint 500 résztvevőt képeztünk célirányos, a felnőttképzés gyakorlati oldalát bemutató workshopjainkon.
Csak idén már több, mint 300 képzési programot dolgoztunk ki és minősítettünk partnereinknek.
EDC:PRO felnőttképzési minőségbiztosítási rendszerünket használók száma az A, B, C képzési körök valamelyikében engedélyezett képzők közel 20%-a.
Minden napra jut egy tanácsadási feladat, tökéletesen ismerjük a felnőttképzés működési, gyakorlati problémáit.

Külső értékelés – kérdések és válaszok

Megjegyzés: A külső értékelési tevékenység végzésében – a jogszabályi előírások betartásán túl – más értékelő szervezeteknek más megközelítése is lehet, minden itt leírt folyamatelem és vélemény kizárólag az EDUCERT Kft. gyakorlatát tükrözi.

KONTAKTMENTES KÜLSŐ ÉRTÉKELÉS

Kedves Partnerünk!

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kormányzati intézkedések – az oktatási-nevelési, egészségügyi és kulturális intézményeken kívül – jelenleg nem korlátozzák a napi munkavégzést, nem mentesítenek a jogszabályi előírások szerinti kötelezettségeink elvégzése alól, így a külső értékelések kétévenkénti megvalósítása alól sem.

Ennek megfelelőlen külső értékelés szolgáltatásunk továbbra is elérhető, azonban a kialakult helyzetre való tekintettel, mindannyiunk egészsége és biztonsága érdekében elérhetővé tettük azt kontaktmentes, online formában is.

A külső értékelés jelentős része dokumentumelemzés, melyet a távolból is el tudunk végezni, amennyiben együttműködtök velünk és megkülditek részünkre az alábbiakban részletezett információkat és dokumentumokat. A megküldött anyagok vizsgálatáról jegyzőkönyvet állítunk ki, melyet megküldünk részetekre, majd telefonos/online konzultáció keretében részletesen ismertetünk, át is beszélünk. A dokumentumelemzés és egyeztetés eredményeként tudjuk kiállítani a külső értékelés megvalósításáról szóló igazolást.

A külső értékeléshez szükséges adatok (amennyiben hozzájárultok):

FIR belépéshez felhasználónév és jelszó
OSAP belépéshez felhasználónév és jelszó
A külső értékeléshez szükséges, megküldendő dokumentumok 3 csoportra bonthatóak, melyről részletes listát küldünk:

intézményre vonatkozó dokumentumok,
lebonyolított képzéshez kapcsolódó dokumentumok – 1 db, mintavétel alapján kiválasztott képzésre vonatkozóan,
minőségirányításhoz kapcsolódó dokumentumok.
A fenti dokumentumokból minden esetben az egységes képzési dokumentációban megtalálható, kitöltött, aláírt példányokat szíveskedjetek szkennelve megküldeni, ne az előkészített word/excel sablonokat.

Ha valamelyik dokumentum nem áll rendelkezésetekre, mert nem használjátok/nem készült el/nem került kitöltésre, azt jelezzétek; illetve a fentieken túl természetesen további, az egységes dokumentáció részét képező dokumentumokat is küldhettek (pl. jelentkezési lap, modulzáró igazolás), hogy az értékelés teljesebb körű legyen.

A konzultáció megtartására a google hangouts meet alkalmazást javasoljuk, de nyitottak vagyunk más alkalmazások használatára is (teams, zoom, stb.), ez egyedileg egyeztetjük. Kérünk benneteket, hogy az online konzultáció idejére szkennelési lehetőséget biztosítsatok, hogy az esetlegesen felmerülő plusz dokumentumokat is megvizsgálhassuk az értékelés ideje alatt.

Az értékelés megtörténtéről ideiglenes (elektronikus – Qr kóddal ellátott) értékelői véleményt küldünk, ami addig érvényes, amíg postán megkapjátok az eredeti aláírtat. A rendkívüli helyzetre való tekintettel postai szolgáltatásunk kéthetente egy alkalomra korlátozódik, kérjük vegyétek ezt figyelembe.

Reméljük, hogy a helyzet mielőbb rendeződik és hamarosan ismét személyesen is találkozhatunk.

Egyáltalán mi ez a külső értékelés?

A külső értékelés szükségességét a Felnőttképzési törvény határozza meg. Az Fktv. 14. § (2) bekezdésében előírt külső értékelés során az értékelést végző azt vizsgálja, hogy a felnőttképzést folytató intézmény a minőségbiztosítási rendszerében foglaltaknak megfelelően végzi-e a tevékenységét, azaz a külső értékelés a jogszabályi kötelezettségeken túlmutató, a minőségirányítási rendszerben megfogalmazottak alapján elvégzett rendszervizsgálat a felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmények körében.

Kötelező-e és ha igen kinek a külső értékelés?

Azaz a külső értékelés a jogszabályi kötelezettségeken túlmutató, a minőségirányítási rendszerben megfogalmazottak alapján elvégzett rendszervizsgálat a felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmények körében.

Azok a képző intézmények akik „A”,”B”,”C” képzési körben engedélyezett képzési programokkal rendelkeznek, jogszabályi előírás alapján kötelezően el kell végezzék intézményük külső értékelését.

Mikor kell ezt megtenni?

A külső értékelést kétévente kell elvégeztetni az arra jogosult szervezettel.

Mely szervezetek végezhetik ezt a tevékenységet?

Az 58/2013-as (XII.13) NGM rendelet 5. paragrafusa értelmében a miniszter dönt az NSZFH javaslata alapján. Az EDUCERT Kft. azon szervezetek között van, akik megkapták ezt a jogosultságot.

A Hivatal is ellenőrzést végezhet az engedélyezett képző intézmények körében, mi a különbség a kettő között?

Leegyszerűsítve a külső értékelő tevékenységének nincs következménye, elsősorban a tényfeltárásra és fejlesztésre irányul, míg a Hivatal az ellenőrzési tevékenysége alapján feltárt nem megfelelőségeket szankcióval (bírság, vagy engedély részbeni/ teljes visszavonása) sújtja.

Mikor érdemes elvégeztetni a külső értékelést?

Véleményünk szerint minél hamarabb. Ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy kétévente egyszer mindenképpen el kell végezni az értékelést, érdemes végiggondolni, hogy egy ciklus eleji értékelésnél a külső értékelés során feltárt esetleges hiányosságokat már nem görgeti tovább a képző a működése során. Különösen fontos, hogy egy esetleges ellenőrzés előtt elvégzett értékelés „bírságot” menthet, ezért az EDUCERT Kft. fenntart egy „pánikgombot” – azon képzők esetén, akikhez ellenőrzésre jelentkeztek be, soronkívüliséget biztosítunk.

Mindazonáltal érdemes egy lezárt működési évvel rendelkezni, hogy a minőségbiztosítási rendszer éves szintű értékelési funkcióit is átvizsgálhassuk, illetve nem árt ha már volt megvalósított képzése az intézménynek :), de a képzési tevékenység hiánya nem kizáró ok!

Tájékoztatja-e a külső értékelési tevékenység során elhangzott információkról a külső értékelő szervezet a Hivatalt, illetve átadja-e a külső értékelésről megfogalmazott véleményt, jegyzőkönyvet?

A 2018. 01. 01-től érvényes 58/2013-as NGM rendelet pontosan így fogalmaz: A külső értékelésről az értékelést végző aláírt véleményt ad át az intézménynek.

Tehát a Hivatal nem ismeri meg a külső értékelés tartalmát és az arról kiadott igazolást a képző intézménynek kell megőriznie. Ebből is következik, hogy nem érdemes ellenőrzésként gondolni a külső értékelésre, az EDUCERT Kft.-nek és a képzőnek is közös érdeke, hogy jobbá tegye a képző működését a lehető legteljesebb körű vizsgálattal.

Hogyan zajlik a külső értékelés?

Az EDUCERT Kft. többlépcsős értékelési eljárást alkalmaz.

Az első lépés egy teljes körű előzetes dokumentumelemzés, melynek során megvizsgáljuk a képző minőségbiztosítási rendszerét, képzési dokumentumainak teljes körét, valamint minősített képzési programjainak egy részét, vagy egészét.

Második lépésként helyszíni értékelést tartunk, ahol a már feltárt adatok alapján és arra építve kifejezetten a működésbeli, megvalósítási sajátosságokat vizsgáljuk.

Harmadik lépés az értékelés lezárása, amire jellemzően a helyszíni értékelés végén kerül sor egy záró összefoglaló értekezlet formájában. A zárás dokumentuma egy értékelési jegyzőkönyv.

Negyedik lépés az utókövetés, mind az értékelő szakértőink, mind az értékelt szervezetek véleménye kiemelten fontos számunkra. Egyedi igények esetén az értékelési tevékenység szerződés szerinti lezárása után kiegészítő tanácsadás igénybevételére is lehetőség van.
Kontaktmentes külső értékelés esetén nagyobb hangsúly helyeződik az első szakaszra, bekérünk egy teljes képzés dokumentációját is, és a második lépést online konzultáció keretében tesszük meg.

Jól értjük, hogy a külső értékelő voltaképpen sok pénzért ad arról egy papírt, hogy milyen „buták” vagyunk?

Nem. Az EDUCERT Kft. szerint a külső értékelési tevékenységet az különbözteti meg a hatósági ellenőrzéstől, hogy nem ér véget a folyamat ott, hogy aláhúztuk a nem megfelelőséget és beírtuk egy jegyzőkönyvbe. Az észrevételekre reflektálunk a helyszíni/kontaktmentes értékeléskor és igyekszünk a felmerült kérdésekre válaszolni, jó megoldásokat, megoldási utakat is javasolni.

Hány értékelő jön ki a helyszínre, lehet-e választani közülük?

A kiküldött értékelők száma függ attól, hogy mekkora a képző szervezeti nagysága, képzési tevékenységének volumene, illetve általunk ismert minőségbiztosítási rendszert használ-e az intézmény. Általánosságban elmondható, hogy egy értékelő lesz jelen az EDUCERT Kft. képviseletében a külső értékelés helyszíni napján, de felárral több szakértő kijelölése is kérhető. Tapasztalataink alapján és az intézményi sajátosságoknak megfelelően mindig egyedi ajánlatot teszünk. Kontaktmentes külső értékelés esetére is ugyanezek a szabályok érvényesek.

Az EDUCERT Kft. „saját” szakértői közül egyeztetés alapján van lehetőség indokolt esetben konkrét kérés megvalósítására, de fenntartjuk magunknak a jogot a saját kiválasztásra. A szakértői kör összetétele nem nyilvános. Külsős (képző által javasolt) szakértő bevonására csak akkor van lehetőség, ha a javasolt szakember szerepel a felnőttképzési szakértők ajánlási listáján, részt vesz az EDUCERT Kft. által tartott felkészítő képzésen, azon megfelel és ügyvezetői döntéssel bekerül a szakértői körbe.

Milyen átfutási időtartama van a külső értékelésnek?

A szerződéskötéstől számítva általában általában tizenöt napon belül lezárul a folyamat. Az előzetes dokumentumelemzéshez szükséges adatok bekérése során (1-3 nap) az értékelő szakértő, vagy az EDUCERT Kft. titkársága már egyeztet a helyszíni/kontaktmentes értékelés dőpontjáról (általában 3-8 nap). Maga a helyszíni/kontaktmentes értékelés jellemzően egy munkanapot vesz igénybe, reggeli kezdéssel.

Mennyibe kerül mindez?

A sztenderd ajánlati árunk a miniszteri közleményben meghatározott árplafon (jelen pillanatban 300.000 Ft) nettó 60% százaléka, de a szervezeti adottságoktól és a kiküldött értékelők számától függően -20 +20 százalékos sávon belül eltérhet. A szempontrendszerünk nem nyilvános, kérje ajánlatunkat, természetesen EDC:PRO rendszerhasználóink, illetve a képzéssel még nem rendelkező képzők engedményekre számíthatnak. A kifizetést Áfa tartalom terheli.

Ajánlatkérés

"A Felnőttképzési törvény. 14. § (2) bekezdésében előírt külső értékelés során az értékelést végző azt vizsgálja, hogy a felnőttképzést folytató intézmény a minőségbiztosítási rendszerében foglaltaknak megfelelően végzi-e a tevékenységét."

A járványhelyzetre való tekintettel kontaktmentesen, online is nyújtjuk szolgáltatásunkat. Részletes információért kérjük kérd részletes ajánlatunkat ügyfélszolgálati elérhetőségeinken.