KÜLSŐ ÉRTÉKELÉS

A 2108. 01. 01-től hatályos Felnőttképzési törvény szerint a felnőttképzőknek ismét maguk kell kiválasztaniuk a külső értékelés elvégzésére jogosult szervezetet és elvégezni a a kétévenkénti kötelezettséget.

Külső értékelés – kérdések és válaszok

Megjegyzés: A külső értékelési tevékenység végzésében – a jogszabályi előírások betartásán túl – más értékelő szervezeteknek más megközelítése is lehet, minden itt leírt folyamatelem és vélemény kizárólag az EDUCERT Kft. gyakorlatát tükrözi.

A külső értékelés szükségességét a Felnőttképzési törvény határozza meg. Az Fktv. 14. § (2) bekezdésében előírt külső értékelés során az értékelést végző azt vizsgálja, hogy a felnőttképzést folytató intézmény a minőségbiztosítási rendszerében foglaltaknak megfelelően végzi-e a tevékenységét.

Azaz a külső értékelés a jogszabályi kötelezettségeken túlmutató, a minőségirányítási rendszerben megfogalmazottak alapján elvégzett rendszervizsgálat a felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmények körében.

Azok a képző intézmények akik „A”,”B”,”C” képzési körben engedélyezett képzési programokkal rendelkeznek, jogszabályi előírás alapján kötelezően el kell végezzék intézményük külső értékelését.

A külső értékelést kétévente kell elvégeztetni az arra jogosult szervezettel. Kis könnyebbséget jelent, hogy akik a 2016. 06. 18-tól nem végeztették el ezt a tevékenységet, azok 2018. 12. 31-ig haladékot kapnak az értékelés elvégzésére.

Az 58/2013-as (XII.13) NGM rendelet 5. paragrafusa értelmében a miniszter dönt az NSZFH javaslata alapján. Az EDUCERT Kft. azon szervezetek között van, akik megkapták ezt a jogosultságot.

Leegyszerűsítve a külső értékelő tevékenységének nincs következménye, elsősorban a tényfeltárásra és fejlesztésre irányul, míg a Hivatal az ellenőrzési tevékenysége alapján feltárt nem megfelelőségeket szankcióval (bírság, vagy engedély részbeni/ teljes visszavonása) sújtja.

Véleményünk szerint minél hamarabb. Ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy kétévente egyszer mindenképpen el kell végezni az értékelést, érdemes végiggondolni, hogy egy ciklus eleji értékelésnél a külső értékelés során feltárt esetleges hiányosságokat már nem görgeti tovább a képző a működése során. Különösen fontos, hogy egy esetleges ellenőrzés előtt elvégzett értékelés „bírságot” menthet, ezért az EDUCERT Kft. fenntart egy „pánikgombot” – azon képzők esetén, akikhez ellenőrzésre jelentkeztek be, soronkívüliséget biztosítunk.

Mindazonáltal érdemes egy lezárt működési évvel rendelkezni, hogy a minőségbiztosítási rendszer éves szintű értékelési funkcióit is átvizsgálhassuk, illetve nem árt ha már volt megvalósított képzése az intézménynek :), de a képzési tevékenység hiánya nem kizáró ok!

A 2018. 01. 01-től érvényes 58/2013-as NGM rendelet pontosan így fogalmaz: A külső értékelésről az értékelést végző aláírt véleményt ad át az intézménynek.

Tehát a Hivatal nem ismeri meg a külső értékelés tartalmát és az arról kiadott igazolást a képző intézménynek kell megőriznie. Ebből is következik, hogy nem érdemes ellenőrzésként gondolni a külső értékelésre, az EDUCERT Kft.-nek és a képzőnek is közös érdeke, hogy jobbá tegye a képző működését a lehető legteljesebb körű vizsgálattal.

Az EDUCERT Kft. többlépcsős értékelési eljárást alkalmaz.

Az első lépés egy teljes körű előzetes dokumentumelemzés, melynek során megvizsgáljuk a képző minőségbiztosítási rendszerét, képzési dokumentumainak teljes körét, valamint minősített képzési programjainak egy részét, vagy egészét.

Második lépésként helyszíni értékelést tartunk, ahol a már feltárt adatok alapján és arra építve kifejezetten a működésbeli, megvalósítási sajátosságokat vizsgáljuk.

Harmadik lépés az értékelés lezárása, amire jellemzően a helyszíni értékelés végén kerül sor egy záró összefoglaló értekezlet formájában. A zárás dokumentuma egy értékelési jegyzőkönyv.

Negyedik lépés az utókövetés, mind az értékelő szakértőink, mind az értékelt szervezetek véleménye kiemelten fontos számunkra. Egyedi igények esetén az értékelési tevékenység szerződés szerinti lezárása után kiegészítő tanácsadás igénybevételére is lehetőség van.

Nem. Az EDUCERT Kft. szerint a külső értékelési tevékenységet az különbözteti meg a hatósági ellenőrzéstől, hogy nem ér véget a folyamat ott, hogy aláhúztuk a nem megfelelőséget és beírtuk egy jegyzőkönyvbe. Az észrevételekre reflektálunk a helyszíni értékeléskor és igyekszünk a felmerült kérdésekre válaszolni, jó megoldásokat, megoldási utakat is javasolni.

A kiküldött értékelők száma függ attól, hogy mekkora a képző szervezeti nagysága, képzési tevékenységének volumene, illetve általunk ismert minőségbiztosítási rendszert használ-e az intézmény. Általánosságban elmondható, hogy egy értékelő lesz jelen az EDUCERT Kft. képviseletében a külső értékelés helyszíni napján, de felárral több szakértő kijelölése is kérhető. Tapasztalataink alapján és az intézményi sajátosságoknak megfelelően mindig egyedi ajánlatot teszünk.

Az EDUCERT Kft. „saját” szakértői közül egyeztetés alapján van lehetőség indokolt esetben konkrét kérés megvalósítására, de fenntartjuk magunknak a jogot a saját kiválasztásra. A szakértői kör összetétele nem nyilvános. Külsős (képző által javasolt) szakértő bevonására csak akkor van lehetőség, ha a javasolt szakember szerepel a felnőttképzési szakértők ajánlási listáján, részt vesz az EDUCERT Kft. által tartott felkészítő képzésen, azon megfelel és ügyvezetői döntéssel bekerül a szakértői körbe.

A szerződéskötéstől számítva általában általában tizenöt napon belül lezárul a folyamat. Az előzetes dokumentumelemzéshez szükséges adatok bekérése során (1-3 nap) az értékelő szakértő, vagy az EDUCERT Kft. titkársága már egyeztet a helyszíni értékelés időpontjáról (általában 3-8 nap). Maga a helyszíni értékelés jellemzően egy munkanapot vesz igénybe, reggeli kezdéssel.

A sztenderd ajánlati árunk a miniszteri közleményben meghatározott árplafon (jelen pillanatban 300.000 Ft) nettó 50% százaléka, de a szervezeti adottságoktól és a kiküldött értékelők számától függően -20 +20 százalékos sávon belül eltérhet. A szempontrendszerünk nem nyilvános, kérje ajánlatunkat, természetesen EDC:PRO rendszerhasználóink, illetve a képzéssel még nem rendelkező képzők engedményekre számíthatnak. A kifizetést Áfa tartalom terheli.

  • 2016 óta több, mint 200 partnerünknek dolgoztunk ki és minősítettünk képzési programokat.
  • 2017 óta több, mint 250 résztvevőt képeztünk célirányos, a felnőttképzés gyakorlati oldalát bemutató workshopjainkon.
  • 2018-ban több, mint 200 sikeres külső értékelést bonyolítottunk le.
  • EDC:PRO felnőttképzési minőségbiztosítási rendszerünket használók száma az A, B, C képzési körök valamelyikében engedélyezett képzők közel 20%-a.
  • Minden napunkra jut egy tanácsadási feladat, tökéletesen ismerjük a felnőttképzés működési, gyakorlati problémáit.

Ajánlatkérés

"A Felnőttképzési törvény. 14. § (2) bekezdésében előírt külső értékelés során az értékelést végző azt vizsgálja, hogy a felnőttképzést folytató intézmény a minőségbiztosítási rendszerében foglaltaknak megfelelően végzi-e a tevékenységét."